COLLECTION OF PERSONAL INFORMATIONWhen you use our Products or Website, you may be asked for personally identifiable information such as your name, address, email address, and telephone number.


By giving us such information, you will need to consent by using it in the manner described in this policy.

You may withdraw your consent at any time by emailing us at info@solutioniptv.com. We will return or destroy your personal information within five days of receipt of your withdrawal of consent.COOKIES


Cookies are small data files that a website you visit may save on your computer or handheld device that usually includes an anonymous unique identifier. Our Websites and those of our Products may use cookies for user authentication, keeping track of your preferences, promotional campaigns, tracking our audience size and traffic patterns, and in certain other cases. We may include small graphic images in our email messages and newsletters to determine whether the messages were opened and the links were viewed.SECURITY


All security on our Website is treated seriously. Where applicable, we undertake security steps, including use of SSL technology, on our back-end systems that store customer account information and to protect data transmissions. However, this is not a guarantee that such data transmissions cannot be accessed, altered or deleted due to firewall or other security software failures.


If you have any further concerns about security, please email our Customer Service team at info@solutioniptv.com
PRIKUPLJANJE OSOBNIH PODATAKAKada koristite naše proizvode ili web stranicu, od vas će se tražiti osobne informacije kao što su vaše ime, adresa, adresa e-pošte i telefonski broj.


Dajući nam takve informacije, morat ćete to pristati upotrebom na način opisan u ovom pravilu.

Svoj pristanak možete u bilo kojem trenutku povući putem e-pošte na info@solutioniptv.com. Vratit ćemo ili uništiti vaše osobne podatke u roku od pet dana od primitka vašeg povlačenja suglasnosti.KOLAČIĆI


Kolačići su male podatkovne datoteke koje web stranica koju posjetite može spremiti na vaše računalo ili ručni uređaj koji obično uključuje anonimni jedinstveni identifikator. Naše web stranice i one naših proizvoda mogu koristiti kolačiće za autentifikaciju korisnika, praćenje vaših postavki, promotivnih kampanja, praćenje veličine publike i obrazaca prometa te u nekim drugim slučajevima. Možemo uključiti male grafičke slike u naše poruke e-pošte i biltene kako bismo utvrdili jesu li poruke otvorene i veze bile pregledane.SIGURNOST


Sva sigurnost na našoj web stranici se ozbiljno tretira. Tamo gdje je primjenjivo, poduzimamo sigurnosne korake, uključujući upotrebu SSL tehnologije, na našim back-end sustavima koji pohranjuju podatke o korisničkom računu i štite prijenos podataka. Međutim, ovo nije jamstvo da se takvi prijenosi podataka ne mogu pristupiti, mijenjati ili izbrisati zbog firewall-a ili drugih sigurnosnih kvarova.


Ako imate bilo kakvih dodatnih pitanja vezanih uz sigurnost, molimo pošaljite e-mail na našu službu za korisnike na info@solutioniptv.com